cialis originale ditta cialis 20 mg generico divisa in due offerta per cialis originale da 20 pagamento alla consegna dove acquistare viagra in svizzera allarme antibiotici italia levitra generico on linee e sicuro antibiotico augmentin prezzo miglior farmaco contro disfunzione erettile 2021 viagra 50 mg online posso prendere piu compresse di cialis per aumentare dosaggio chi soffre di pressione alta puo prendere il viagra

Over het project

Veel kleine dorpen, kernen en gemeenten staan voor een nieuwe uitdaging: De mensen in het dorp worden ouder en het aantal bewoners neemt af, winkels sluiten, het culturele aanbod wordt minder. Veel jonge mensen zien hun toekomst in de steden. Kortom, het dorp verliest zijn voorzieningen en levendigheid.Hoe kunnen we deze trend een andere richting geven? En welke rol kunnen de bewoners in de dorpen zelf daarbij spelen? Daar draait het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject „Krachtige Kernen/Starke Dörfer“ (KRAKE).

Experts van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Fachhochschule Münster, de Hochschule Rhein Waal, de Handwerkskammer Münster en de Kreishandwerkerschaft Borken zullen de komende drie jaar in samenwerking met de deelnemende dorpen aan diverse wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor de dorpen werken. Bij het project zullen ca. 40 Nederlandse en Duits dorpen betrokken zijn.

de Dorpen

onze doelen

Vitale en toekomstbestendige dorpen

De dorpen in de grensregio moeten aantrekkelijk blijven. Samen met de Communities creëren we een aanbod, dat de vitaliteit en sociale toekomstbestendigheid van de dorpen zal vergroten.

Participatie van de dorpsbewoners

We willen dat de opgedane know-how ook na afloop van het project in het dorp beschikbaar blijft. Om die reden nemen lokale organisaties en vrijwilligers uit de dorpen actief deel aan het project.

Van elkaar leren

Aan beide kanten van de grens spelen soortgelijke problemen. Nederlanders en Duitsers pakken deze problemen echter vaak op een andere manier aan. Hier liggen mooie kansen om van elkaar te leren.

Bij het KRAKE project gaat het om een complexe thematiek en daarom hebben we gekozen voor een verdeling in themagebieden, Communities, gevormd met actief deelnemende Nederlandse en Duitse pilotdorpen.

de communities

Care

De formele en informele zorg in dorpen begint langzaam minder te worden en deze afname zal in de toekomst steeds sterker merkbaar worden.

Lees meer

De Care Community begeleidt en onderzoekt deze maatschappelijk uitdaging met als doel, om gezamenlijk met de bewoners uit de dorpen oplossingen te vinden en te realiseren. De vraagstellingen daarbij zijn onder meer:

 • Hoe organiseren wij ons als burgers -bijv. als zorgcoöperatie- en wat pakken we daarbij aan?
 • Hoe oefenen we vervolgens als zelforganisatie invloed uit?
 • Hoe tonen we aan welke positieve effecten onze vorm van zelforganisatie heeft voor de kwaliteit van leven, maar ook wat betreft een (verminderde) aanspraak op formele zorg?

De focus ligt  niet alleen op voor de hand liggende oplossingen zoals leefgemeenschappen voor senioren. Binnen de Care Community worden vooral ook de behoeften van álle generaties bekeken om tot een toekomstbestendig concept voor de dorpen te komen. De verbinding met de Woon Community kan daarbij een versterking van het concept betekenen.

Woon

Het doel van de Woon Community is het ontwikkelen van een fysieke woonomgeving die een positieve invloed heeft op de leefbaarheid in de dorpen.

Lees meer

De Woon Community richt zich op de vraag:

 • Hoe kunnen we de fysieke woonomgeving van kleine kernen  inrichten om de kwaliteit van leven voor de inwoners te optimaliseren?
  Op basis van onderzoek onder inwoners van Nederlandse en Duitse dorpen wordt een leidraad voor zelfmanagement ontwikkeld. Dit zogenaamde Woon Community-concept geeft dorpen een houvast bij het slim inrichten en toekomstbestendig maken van de fysieke woonomgeving.

Healthy Lifestyle

Het doel van de Healthy Lifestyle Community is om burgers te motiveren tot het aannemen van een gezonde leefstijl en de daarvoor benodigde randvoorwaarden te creëren.

Lees meer

Samen met de bewoners van Nederlandse en Duitse dorpen stellen we de vragen:

 • Hoe kan men zelf invloed uitoefenen op en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welbevinden en persoonlijke kwaliteit van leven? 
 • Wat kan de gemeenschap doen om een gezondheid bevorderende leefstijl van burgers te ondersteunen?

De Healthy Lifestyle Community omvat een scala aan activiteiten op het gebied van gezondheid zoals voeding, ontspanning en beweging en wordt vormgegeven op basis van de behoeften van de bewoners. Een tweetalig zelfmanagement handboek voor een gezonde leefstijl in gemeenten maakt het mogelijk voor burgers in andere dorpen om te profiteren van de opgedane ervaringen en zelf een gezondheid bevorderende gemeenschap te ontwikkelen.

Family

In de Family Community ondersteunen we dorpen om een kindvriendelijke(re) gemeenschap te zijn. De pilotdorpen van deze Community willen van elkaar leren door (grens overstijgende) uitwisseling van initiatieven rondom jeugd en gezin.

Lees meer

Thema’s waar ze mee aan de slag gaan zijn: het creëren van een aantrekkelijk(e) omgeving/aanbod voor jeugd en gezin, kinderparticipatie, meertaligheid en intercultureel samenleven in dorpen. In workshops gaan volwassenen en jeugdigen uit de dorpen zelf met deze vraagstukken aan de slag. Alle opbrengsten komen samen in een inspirerend handboek dat ook andere dorpen ondersteunt om een kindvriendelijke(re) gemeenschap te zijn.
Online-Magazine Family Community

Service

Binnen de Service Community worden -vanuit de behoeften van de Nederlandse en Duitse pilotdorpen- vragen opgepakt over de beschikbaarheid van de verzorgingsstructuur voor het dorp en over de ondersteuning en de rol van kleine lokale en regionale bedrijven.

Lees meer

Het gaat daarbij om de volgende kwesties:

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verzorgingsstructuur -huishoudelijk hulp, zorg, detailhandel, technische service en andere voorzieningen- voor ons dorp beschikbaar blijven  of weer beschikbaar zijn?
 • Hoe kunnen vitale burgers/vrijwilligers kleine lokale bedrijven ondersteunen die het moeilijk hebben?
 • Hoe kunnen dorpen en lokale/regionale bedrijven mét elkaar ervoor zorgen dat de toekomstbestendigheid en attractiviteit van het dorp/de regio behouden blijven?

DNA

In de DNA community wordt bij een aantal pilotdorpen dieper ingegaan op het zogenaamde DNA van een dorp. Het DNA is een dynamisch geheel en omvat een aantal indicatoren waarmee verschillende eigenschappen van de sociale structuur van een dorp inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Lees meer

Vervolgens worden op basis hiervan de krachten en zwakten geformuleerd ten aanzien van burgerparticipatie en zelfredzaamheid van het dorp en de regio – ook grensoverschrijdend. Aanvullend wordt een instrument ontwikkeld om inzichtelijk te krijgen wat het DNA is en welke succesfactoren bijdragen aan de ontwikkeling van het dorp. Uiteindelijk worden alle resultaten verwerkt in een tweetalig zelfmanagement handboek ‘DNA en de eigen burgerkracht’, waar ook andere dorpen van kunnen leren en mee aan de slag kunnen gaan.